Hanselaer bvba
Designed
& Hosted
by NetWorX
De betere wooninrichter
decoratie :: muur- en vloerbekleding :: verf en behang :: eigen plaatsingsdienst :: advies op maat
  Vloerbekleding
Verven
Behang
Benodigdheden
Wie zijn we en wat doen we?
Wegbeschrijving
Fotogalerij
Contactformulier
   

Disclaimer


Door de website van Hanselaer bvba, verder “Hanselaer” genoemd, te gebruiken, verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden en erkent uitdrukkelijk dat de op deze website weergegeven informatie, gegevens en andere elementen de rechtmatige eigendom zijn en blijven van Hanselaer of andere rechthebbenden en verbindt er zich expliciet toe aan deze informatie en gegevens geen wijzigingen aan te brengen.

Informatie en beeldmateriaal op deze website en de informatie eraan gerelateerd, zowel direct als indirect, is auteursrechtelijk beschermd en mag op géén enkele wijze worden verveelvoudigd, verkocht, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Hanselaer of de rechthebbende.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de inhoud van deze website, drukwerken en andere bedrijfsdocumenten van Hanselaer is verboden zonder uitdrukelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hanselaer bvba, Dendermondsesteenweg 7, B-9270 Kalken. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden vreemd aan Hanselaer.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van Hanselaer en/of haar leveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen in aan te brengen. 
Hanselaer bvba :: Dendermondsesteenweg 7 :: 9270 Kalken :: tel. 09/367 51 44 :: fax. 09/367 88 41
Alle dagen open van 9u tot 12u - van 13u30 tot 18u - za tot 16u - gesloten op zondag en maandag